Գրքեր

Կիրակնօրյա Քարոզներ
Որովհետև Աստծուց է այն հացը, որ իջնում է երկնքից
«Զի հաց յՍստուծոյ է, որ իջանէ յերկևից եւ կեանս տայ աշխարհի»: (Հովհ. Զ 33) Սիրելի և հավատակից եղբայրներ և քույրեր, Հայոց մեր Մայր Եկեղեցու սրբազան հայրերը հատկապես Ծննդյան այս Դ կիրակիի ընթերցանության համար ընտրել են հետևյալ Ավետարանական հատվածը՝ վերստին հրավիրելով մասնակից դաոնալու սիրո այս սեղանին, «որովհետև Աստծուց է այն հացը, որ իջնում է երկնքից և կյանք է տալիս աշխարհին»: Ահավասիկ, թե ինչպես է խոսում Տերը մեկ անգամ ևս անդրադարձ .....
Քարոզ Տյառնընդառաջի
«Տեսին աչք իմ զփրկութիւն Քո. զոր պատրաստեցեր առաջի ամենայն ժողովրդոց: Լոյս ի յայտնութիւն հեթանոսաց եւ փառս ժողովրդեան Քում Իսրայէլի»: «Աչքերս տեսան փրկությունը Քո, որ պատրաստեցիր բոլոր ժողովուրդների առաջ, լույս, որ կլինի հայտնություն հեթանոսների համար և փառք՝ Իսրայելի Քո ժողովրդի համար» (Ղուկաս 2:30-32): Սիրելի՛ հավատավոր զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու. Այսօր միասնաբար տոնում ենք քառասնօրյա մանուկ Հիսուսի տաճարին .....
Գալիլիայի լճի հրաշքը
Սիրելի՛ և հարազատ եղբայրներ ու քույրեր, Տիրոջ անեզր ողորմությամբ անցկացրինք մի շաբաթ ևս, և այսօր երջանկություն ունենք կրկին մեր Հոգատար Հոր սուրբ հարկի ներքո գտնվելու և հաղորդակցվելու այն խորին խորհրդին, աշխարհում կատարվող այն մեծագույն հրաշքին, որ միայն Սուրբ Պատարագի ժամանակ է կատարվում, երբ մահկանացուները միավորվում են Տիրոջ Սուրբ և Անմահ մարմնին ու արյանը: Աստվածաստեղծ տիեզերքը լի է Տիրոջ հրաշքներով, սիրելինե՛ր, հրաշքներով լի .....
«Ես եմ կենաց հացը, ով դեպի Ինձ գա, քաղց չի զգա, և ով Ինձ հավատա, երբեք չի ծարավի»
«Ասէ ցնոսա Յիսուս. Ես եմ հացն կենաց. որ գա առ Իս՝ ոչ քաղցիցէ, եւ որ հաւատայ յիս՝ ոչ երբեք ծարաւեսցի»: (Հովհ. Զ 35) Այսօրվա  ավետարանական ընթերցվածը մեզ պատմում է հացի բազմացման հրաշքի մասին, որից հետո Քրիստոս Իր աշակերտների հետ անցնում է ծովի մյուս ափը, իսկ երբ ժողովուրդը գտավ Նրան` ասաց. «Րաբբի, ե՞րբ եկար այստեղ»: Հիսուս պատասխանեց նրանց ու ասաց. «Դուք Ինձ փնտրում եք ոչ թե նրա համար, որ նշաններ տեսաք, այլ նրա համար, որ կերաք այն .....
Տիրոջը հուսացողները չպիտի զղջան
«Փրկէ Տէր զանձինս ծառայից իւրոց, մի զղջասցեն ամենեքեան, ոյք յուսացեալ են ի նա»: «Տերը փրկում է Իր ծառաներին և բոլոր նրանք, որ հույս են դնում Նրա վրա, չպիտի զղջան»: (Սաղմոս 33:23) Սիրելի՛ հավատացյալ զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու. ​Մենք բոլորս ունենք մեր առօրյա բազմաբնույթ խնդիրներն ու հոգսերը, բայց անչափ կարևոր է, որ աշխարհիկ հոգսերը, զբաղմունքներն ու անցուդարձերը ամբողջովին չկլանեն մեզ: Հարկ է, որ մենք ժամանակ գտնենք՝ .....
Կանայի հարսանիքը (քարոզ)
Սիրելի՛ բարեպաշտ ժողովուրդ, Այսօրվա ավետարանական ընթերցվածքը Տեր Հիսուս Քրիստոսի երկրային գործունեության առաջին նշանի կամ հրաշքի մասին է, որ տեղի ունեցավ Գալիլեայի Կանա քաղաքում: Հովհաննես ավետարանիչը պատմում է, որ Հորդանան գետում Հովհաննես Մկրտչի ձեռամբ մկրտվելուց մի քանի օր անց Տեր Հիսուս Իր առաջին աշակերտների հետ Գալիլեայի Կանա քաղաք գնաց, որտեղ հարսանիք կար: Հավանաբար Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ազգականներից մեկի հարսանիքն էր, քանի .....
Անվանակոչության տոնի քարոզ
«Եւ իբրեւ լցան աւուրք ութ թլփատել զնա, եւ կոչեցաւ անուն նորա Յիսուս, որ կոչեցեալ էր ի Հրեշտակէն»: (Ղուկ. Բ 21) Սիրելի՛ հավատացյալներ, Ս. Ծննդյան և Աստվածահայտնության պարգևած հոգևոր ուրախությունն ու ցնծությունը շարունակվում է, քանի որ ութ օր առաջ ծնված մանուկը, Ում հովիվները ճանաչեցին որպես Օծյալ Տիրոջ, Ում հրեշտակները փառաբանեցին որպես Փրկչի և Ում մոգերը երկրպագեցին որպես թագավորի, անուն ստացավ: Այսօր մեր Նորածին Տիրոջ անվանակոչության .....
Տեր Գրիգոր քհն. Գրիգորյանի Սուրբ Ծննդյան շնորհավորական խոսքը
Սիրելի եղբայրներ և քույրեր ի Քրիստոս, Անսահման երախտագիտությամբ փառաբանում եմ Երկնավոր Հորը և անսքող ուրախությամբ շնորհավորում ձեզ «տոների մոր»՝ Սուրբ Ծննդյան պայծառաշող տոնի առթիվ: Այսօր հայ եկեղեցիները վերածվել են հոգևոր Բեթղեհեմի, որոնց սուրբ կամարների ներքո տեղի է ունենում տիեզերքի մեծագույն հրաշքը: Բեթղեհեմյան հովիվների և արևելքից եկած մոգերի հոգևոր ներկայությանն ենք միանում նաև մենք և նրանց հետ միասին շտապում մեր ակնածալից .....
«Ահավասիկ Ես դռան առաջ եմ և բախում եմ»
«Ահաւասիկ կամ Ես առ դուրս և բախեմ. եթէ ոք  լուիցէ ձայնի իմում՝  եւ բանայցէ զդրունսն, մտից առ նա»: «Ահավասիկ Ես դռան առաջ եմ և բախում եմ. եթե մեկը ականջ դնի Իմ ձայնին և բաց անի դուռը, կմտնեմ նրա մոտ»: (Հայտնություն 3:20) ​Սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ ի Քրիստոս. ​Այսօր Ամանոր է: Եվ Աստվածային սերը և գալիք տարվա բարի և գեղեցիկ սպասումները ոգևորում և երջանկացնում են մեզ: Մենք մեծ ցնծությամբ սպասում ենք մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի .....
Տեր Գրիգոր քհն. Գրիգորյանի ամանորյա շնորհավորական խոսքը
Սիրելի առաքինասեր հավատացյալներ, մոտ ու հեռավոր ափերում բնակվող մեր կայքի հավատարիմ ընթերցողներ, Շնորհավորում եմ բոլորիդ Ամանորի կապակցությամբ և հույս հայտնում, որ ձմեռային այս ցրտաշունչ օրերին ձեր սրտերը շարունակում են Տիրոջ սիրով բոցավառվել և ջերմացնել ձեզ շրջապատող մարդկանց հոգիները: Արդեն անցյալում է ամանորյա խելահեղ գնումների մրցավազքը, զարդարված են տոնածառերը, քաղաքի փողոցներն ու տները, և մարդկանց մեծամասնությունը, մանկան .....
Փարիսեցին և մաքսավորը (քարոզ)
Սիրելի առաքինասեր հավատացյալներ, Մայր եկեղեցին այս կիրակի առաջարկում է վերհիշել Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատմած ամենահիշվող առակներից մեկը փարիսեցու և մաքսավորի մասին: Գիտեմ, սիրելի՛ եղբայրներ և քույրեր ի Քրիստոս, որ եկեղեցում գտնվելու տարիներին բազմիցս եք լսել ու կարդացել այն: Մտովի դատապարտել եք փարիսեցուն և գովել՝ մաքսավորին: Եվ եթե զուգահեռներ եք տարել ձեր և այս երկու հիշվող կերպարների միջև, ապա վստահաբար, ձեզնից հեռու եք վանել փարիսեցու .....
«Երանի՜ այն ծառաներին, որոնց արթուն կգտնի տերը, երբ գա»
«Երանի իցէ ծառայիցն այնոցիկ, զորս եկեալ տէրն գտցէ արթունս»: «Երանի՜ այն ծառաներին, որոնց արթուն կգտնի տերը, երբ գա» (Ղուկաս 12:37): Սիրելի՛ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ. ​Տարեվերջյան այս օրերին յուրաքանչյուրն իր համար ամփոփում է իր անցած տարին: Այսօրվա աստվածաշնչյան ընթերցումներից Եսայու մարգարեության մեջ պատմվող Եզեկիա թագավորի պատմությունը անչափ հուսադրում է մեզ: Եզեկիան իմացավ, որ իր կյանքն ավարտին է մոտեցել, լաց եղավ, .....
Հղություն Սուրբ Աստվածածնի Աննայից (քարոզ)
«Օրհնեալ ես Դու ի կանայս եւ Օրհնեալ է պտուղ յորովայնի քո»    «Օրհնյալ ես Դու կանանց մեջ, և Օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը» (Ղուկաս 1:42)   Սիրելի հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, Այսպիսի ջերմ խոսքերով դիմավորեց Եղիսաբեթը` Հովհաննես Մկրտչի մայրը, Սուրբ Աստվածածնին` Մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մորը: Ինչպես յուրաքանչյուր ծառ Իր պտղից է ճանաչվում, յուրաքանչյուր գրող իր գրած գրքից, նկարիչն իր կտավներով, երաժիշտն իր երաժշտությամբ, .....
Եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք
«…եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորչեք» (Ղուկ. 13:3, 5): Սիրելի՛ բարեպաշտ հավատացյալներ, Ղուկասի ավետարանում տեղ գտած Տեր Հիսուս Քրիստոսի այս զգուշացումը երկու անգամ կրկնվում է նույն պարբերության մեջ՝ լսողների ուշադրությունը բևեռելով հենց այդ կետի վրա, սակայն, մինչ դրանց անդրադառնալը, տեսնենք, թե ինչ իրադարձություններ նախորդեցին դրանց և պատճառ հանդիսացան, որպեսզի Տեր Հիսուս ասի այդ խոսքերը: Ավետարանիչը պատմում է, .....
Սուրբ Թադեոս և Բարդուղիմեոս առաքյալների տոնի քարոզ
«Կացուսցես  զնոսա իշխանս ընդ ամենայն երկիր, յիշեսցի անուն Քո ընդ ամենայն ազգս ազգաց»: «Իշխաններ պիտի կարգես նրանց ողջ երկրի վրա, և Քո անունը պիտի հիշվի սերնդից սերունդ» (Սաղմոս 44:17, 18):   Սիրելի՛ հավատացյալ ժողովուրդ հայոց. Այսօր Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնում է սուրբ առաքյալներ և մեր առաջին լուսավորիչներ Թադեոսի և Բարդուղիմեոսի հիշատակության օրը, որոնք նախքան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի և Սուրբ Տրդատ Մեծ թագավորի .....

ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․