11 Օգոստոս, Գշ, Աստվածածնի պահքի Բ օր

Գրքեր

Կիրակնօրյա Քարոզներ
Գիւտ Սուրբ Խաչի
Խաչի փրկարար ճանապարհն ընտրած սիրելի՛ հավատացյալներ, Որքա՜ն ողորմած է մեր Երկնավոր Հայրն ու որքա՜ն հոգատար՝ մեր Մայր Եկեղեցին, որ հերթական լուսաշող տոնն են նվիրել իրենց հավատարիմ զավակներին: Այսօր կրկին խնդության մեծ առիթ ունենք, սիրելի՛ հավատակից եղբայրներ և քույրեր, քանզի Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին նշում է մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փրկչական սուրբ խաչի գտնվելու տոնը: Խաչելությունից հետո Տիրոջ մարմինը չմնաց խաչի վրա, այլ՝ .....
«Երանի՜ նրանց, որոնք չեն տեսել և սակայն կհավատան»
«Տիրոջ Հոգին Ինձ վրա է, դրա համար իսկ օծեց Ինձ, Ինձ ուղարկեց աղքատներին ավետարանելու, սրտով բեկյալներին բժշկելու, գերիներին ազատում քարոզելու, և կույրերին՝ տեսողություն, կեղեքվածներին ազատ արձակելու, Տիրոջը ընդունելի տարին հռչակելու» (Ղուկաս 4:18, 19): Սիրելի՛ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ. ​Եսայու մարգարեության այս խոսքերը մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս ընթերցում է Նազարեթի ժողովարանում և հայտարարում. «Այսօր այս գրվածքները .....
Սուրբ Անանիայի հիշատակության օրվա քարոզ
«Նայեա՛ և լո՛ւր ինձ, Տէ՛ր Աստուած իմ, լո՛յս տուր, Տէր, աչաց իմոց, զի մի՛ երբէք ննջեցից ի մահ»: «Նայի՛ր և լսի՛ր ինձ, Տե՛ր իմ Աստված, լո՛ւյս տուր, Տե՛ր, իմ աչքերին, որ երբեք մահվան քուն չմտնեմ» (Սաղմոս 12:4): Սիրելի՛ զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու. Այսօր Սուրբ Անանիայի, Մատաթիայի, Բառնաբասի, Փիլիպոսի, Հովհաննեսի և Շիղայի՝ Սիղվանոսի հիշատակության օրն է: Մենք մեծ բարեբախտություն ունենք մշտապես Սուրբ Անանիայի մասունքների առջև .....
Այրի կնոջ լուման
«Ամէն ասեմ ձեզ. զի այրին այն տառապեալ` շատ արկ քան զամենեսեան որ արկին ի գանձանակն, քանզի ամենեքին յաւելորդաց իւրեանց արկին, այլ նա ի չքաւորութենէ իւրմէ զամենայն ինչ զոր ունէր արկ, գոյիւ չափ զկեանս իւր»: (Մարկ. ԺԲ 43-44) Սիրելիներ, այսօր՝ Սուրբ Խաչից հետո հինգերորդ կիրակիին, Եկեղեցու Հայրերը Ս. Հովհան Ոսկեբերանից սկսած այս ընթերցվածն են կարգել որպես Ճաշու ընթերցված Ս. Պատարագին ընթերցելու: Ահավասիկ տեսնում ենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս .....
Քրիստոսի իշխանության մասին
«Դարձյալ Երուսաղեմ եկան. և մինչ նա այնտեղ, տաճարում շրջում էր, նրա մոտ եկան քահանայապետները, օրենսգետները և ծերերը ու ասացին նրան. «Ի՞նչ իշխանությամբ ես դու այդ անում, և ո՞վ տվեց քեզ այդ իշխանությունը»: (Մրկ. 11:27, 28) Սիրելի՛ հավատակից եղբայրներ և քույրեր, Այսօր տերունական կիրակի է կրկին, և կրկին համախմբվել ենք հարազատ եկեղեցու պատերից ներս՝ մասնակցելու Տիրոջ կողմից ավանդված Սուրբ Պատարագին, լսելու Աստծո կենարար խոսքը, բաժնեկից .....
Վարագա խաչի տոնի քարոզ
«Փայտ կենաց է ամենեցուն որ պատսպարին ի նա, և որ յենուն ի նա իբրև ի Տէր հաստատութեամբ»: «Նա կենաց ծառ է բոլոր նրանց համար, ովքեր ապավինում են նրան և վստահությամբ հենվում են նրա վրա, ինչպես Տիրոջ վրա»: (Առակներ 3:18) Սիրելի՛ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ. ​Այսօր Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը՝ Սուրբ Խաչին նվիրված տոներից վերջինը: Եվ այսօր մեզ համար կրկնակի տոն է, քանի որ Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, .....
«Եթե Տերը տունը չշինի, իզուր են չարչարվում այն շինողները»
Սիրելի հավատացյալներ. Այսօրվան Ավետարանական ընթերցումը կխոսի ամուսնության մասին (Մարկոս Ժ 1-12): Կարգ մը մարդիկ կու գան Հիսուսին և կհարցնեն ամուսնության և ամուսնալուծության մասին: Խնդիր մը, որ միշտ օրակարգի վրա է և երբեք չէ հինցած: Մարդու արարչութենեն ի վեր, Եդեմի հաճելի դրախտեն ի վեր, մարդուն հիմնական խնդիրը միշտ եղել է ամուսնությունը, և մենք էլ այսօր մի քիչ պիտի խոսինք այս խորհրդավոր և շատ հաճախ առեղծվածային հարաբերության վրա: Երբ Տեր .....
«Մահը, թագավորելով Ադամից մինչև Քրիստոսի գալուստը, արդարության Արեգակի ծագելուն պես խորտակվեց»
«Մահը, թագավորելով Ադամից մինչև Քրիստոսի գալուստը, արդարության Արեգակի ծագելուն պես խորտակվեց»: (Յովհաննէս Երզնկացի-Պլուզ) Սիրելի՛ բարեպաշտ հավատացյալներ, Երեկ ուրախությամբ նշեցինք Խաչվերացի տոնը՝ հիշելով պարսկական գերությունից Տիրոջ Խաչափայտի ազատագրման և Երուսաղեմ վերադարձի հրաշալի իրադարձությունը, և ինչպես հաստատված է մեր Մայր Եկեղեցու օրացույցում՝ յուրաքանչյուր տաղավար տոնի հաջորդ օրը մեռելոց է կոչվում, ուստի, այսօր .....
Խաչվերացի քարոզ
«Կորստյան մատնվածների համար խաչի քարոզությունը հիմարություն է, իսկ մեզ՝ փրկվածներիս համար՝ Աստծո զորություն» (Ա կորնթացիներ 1:18): ​Սիրելի՛ հավատացյալ հայորդիներ. Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին այսօր տոնախմբում է այս տարվա վերջին տաղավար տոնը՝ Խաչվերացը: Այս տոնը քրիստոնեական եկեղեցու կողմից հաստատվել է ի պատիվ քրիստոնեական հավատի խորհրդանիշ՝ խաչի պանծացման: Յոթերորդ դարում պարսից զորքերը հարձակվում են Բյուզանդիայի վրա և, մտնելով .....
Խուլ ու համրի բժշկումը
«Եփփաթա, որ է՝ բացուի՛ր» (Մարկ. Է 34): Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, Այս խորհրդավոր բառերն հնչեցին քիչ առաջ Ճաշու Ավետարանի ընթերցման ժամանակ սրբարար այս խորանից, որով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Գալիլիայի ծովեզրին կատարեց մի հրաշք՝ բժշկելով խուլ ու համր մի մարդու և հաստատեց ավետաբեր մարգարեությունը, թե «Աստված բնավ չի ցանկանում մեղավորի մահը, այլ նրա դառնալը չար ճանապարհից և ապրելը» (Եզեկ. ԼԳ 11): Սուրբ Մարկոս Ավետարանիչը կրկին .....
Սուրբ Աստվածածնի ծնունդը
«Ուրախացիր եկեղեցի դուստր վերինն սիովնի քանզի ծնաւ ի յԱննայէ մաքուր ծնող քոյն փեսայի. բարձր արարէք զնա յաւիտեան»: «Ուրախացիր Եկեղեցի՝ Վերին Սիոնի դուստր, քանզի Աննայից ծնվեց քո փեսայի անարատ ծնողը. նրան հավիտյանս բարձր պահեք»: (Շարակնոց) Սիրելի՛ հավատակից եղբայրներ և քույրեր, Մենք էլ անսալով օրվա տոնական շարականի հրավերին՝ հավաքվել ենք մեր Երկնավոր Հոր տանը՝ Երկնային Եկեղեցու հետ միասին ուրախությամբ տոնելու Սուրբ Մարիամ .....
«Նա կերակուր է տալիս բոլոր ապրող էակներին, քանզի հավերժ է Նրա ողորմությունը»
«Ո տայ կերակուր ամենայն կենդանեաց, զի յաւիտեան է ողորմութիւն նորա» «Նա կերակուր է տալիս բոլոր ապրող էակներին, քանզի հավերժ է Նրա ողորմությունը» (Սաղմոս 135:25): Սիրելի՛ հավատացյալ զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու. Սաղմոսի այս խոսքերին գալիս է լրացնելու օրվա ավետարանական ընթերցվածքը, որը հինգ նկանակի և երկու ձկների բազմացման մասին է: Ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքի վրա, թե ինչպես է մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս .....
Աստվածածնի գոտու գյուտի տոնի քարոզ
«Եւ ասէ ցնոսա. «Ընդէր այդպէս վատասիրտք էք, չեւ եւս ունիք հաւատս» (Մարկոս Դ. 40)։ Սիրելի՛ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, Ս. Պատարագի ընթացքում Մարկոսի Ավետարանից ընթերցվեց մի խորհրդանշական պատմություն, որը տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Քրիստոս իր աշակերտների հետ նավակով անցնում էր ծովի մի ափից մյուսը։ Մեր Տերը Կափառնայումում հրաշքներ է գործում. նույն օրը երեկոյան իր աշակերտներին ասում է. «Եկեք անցնենք ծովի մյուս կողմը»։ .....
Սուրբ, սուրբ, սուրբ ես Տէր զօրութեանց
Որքան մարդ արարածն սկսում է ճանաչել Ամենաբարձրյալ Աստուծո գործերն ու ճանապարհները, զորությունն ու սրբությունը, այնքան ավելի մեծ համոզվածությամբ սկսում է կրկնել. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ ես Տէր զօրութեանց, լի են երկինք եւ երկիր փառօք Քո» (Եսայի Զ 3): Սիրելի՛ հավատացյալ եղբայրներ և քույրեր, Աստվածորդու և հայ ժողովրդի հանդիպման սրբազան այս վայրում՝ բովանդակ հայության միության նշանակ Մայր Տաճարի կամարների ներքո, քիչ առաջ հանկարծական սարսուռ .....
«Կա ծնվելու ժամանակը և կա մեռնելու ժամանակը»
«Կա ծնվելու ժամանակը և կա մեռնելու ժամանակը» (Ժող. 3:2) Սիրելի հավատացյալներ, անցյալ շաբաթ պահքի հնգօրյա շրջան էր, կիրակի օրը` Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնը, իսկ այսօր` մեռելոց: Ուրախ տոնից հետո մեռելոցը մեզ կարծես հիշեցնում է, որ այս կյանքում ուրախություն ու տխրություն այսպես լինում են կողք-կողքի, իսկ այն, որ Եկեղեցին կարգել է ամեն անգամ պահեցողությամբ պատրաստվել եկեղեցական մեծ տոնակատարության, մեզ հիշեցնում է, որ այսպես պահեցողությամբ, .....

ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․