Գրքեր

Հակոբոս 5.17-19

17. Եղիայ մա՛րդ էր իբրև զմեզ չարչարելի՛. և յաղօթս եկաց, և ո՛չ տեղեաց յերկիր զերիս ամս և զվեց ամիս:

18. Եւ դարձեալ եկաց յաղօթս՝ և ետո՛ւն երկինք զանձրև՝ և բուսայց երկիր զպտուղ իւր:

Եղիան մարդ էր մեզ նման՝ կրքերի ենթակա. նա աղոթեց, ու երկրի վրա երեք տարի ու վեց ամիս անձրև չտեղաց: Ապա դարձյալ աղոթեց, և երկինքը անձրև տվեց, ու երկիրը բուսցրեց իր պտուղը:

Երբ ասաց, թե արդարների աղոթքները շատ ազդեցիկ են օգնելու համար, և օրինակ չբերեց, թե որքան ազդեցիկ են, այդ պատճառով էլ այստեղ է դա անում և օրինակ է բերում ոչ թե որևէ անհատի, այլ՝ համաշխարհային և բոլորին հայտնի մեկի: Եղիան մարդ էր մեզ նման՝ կրքերի ենթակա: Թեև մարգարե էր, ասում է, Աստծու փառքին նախանձախնդիր, սակայն մեր բնությունից տարբեր և առավել որևէ բան չուներ, քան մենք ենք Աստծու կողմից ստեղծված, ուստի և մարդ էր մեզ նման՝ կրքերի ենթակա, և վաղանցուկ բնությամբ, և այդ պատճառով կարիքներ ունեցող և դրանց ախտերին ծառա դարձած: Քանզի սովը սպառնում էր նրան, ինչպես մեզ, և ծարավը՝ տանջում, ցուրտն ու մերկությունը տառապանք էին պատճառում, և ցանկություններն էին տիրում ու մահվան երկյուղի պատճառով փախչում էր, սակայն ինքնիշխան կամքով այնքան զորացրեց իր մեջ բարին՝ բնությանը հակառակ խորհելով և Աստծու կամքը կատարելով, մինչև որ անհնարին ոչ մի պատշաճ բան չկար իր համար, այլ ինչ Աստծուց խնդրում էր սրբությամբ, Աստված տալիս էր նրան: Ուստի մերթ խրոխտացավ մահվան դեմ և հալածեց նրանց՝ հարություն տալով մեռելին, մերթ տեսնելով Իսրայելի կռապաշտությունը՝ հղփության պատճառով առաջացած, նախանձախնդրություն ունեցավ Աստծու համար, և ցանկացավ իրենց կամքին հակառակ իրենց ամբարտավանությունը խոնարհեցնել սովի միջոցով և ապաշխարության բերել: Այդ պատճառով աղոթքի կանգնեց և ասաց. «Կենդանի է Տեր Աստվածը, որի առջև կանգնում եմ, եթե այս տարիներին ցող իջնի կամ անձրև գա, ապա դա կլինի միայն իմ խոսքով» (Գ Թագ. 17:1): Այս ձայնը ելավ աստվածապաշտ բերանից և կապեց երկինքը, և ցամաքեցրեց վերին երկինքը և անանձրև դարձրեց այն երկրի վրա և խախտեց հավիտենական սահմանը և խափանեց Աստծու արարչությունը երեք տարի և վեց ամիս: Ուստի երկրի վրա այդքան ժամանակ անձրև չտեղաց, և ինչո՞ւ այդքան ժամանակ, որպեսզի ճշմարտության թշնամիներից մեկը չասի, թե այսպիսի բաներ շատ անգամներ են եղել և լինելու են մինչև աշխարհի վերջը, քանզի երեք տարի և վեց ամիս երբեք երաշտ չի եղել, բայց միայն Հովսեփի ժամանակ Եգիպտոսում՝ որպես նշան, և այլևս ոչ էլ կլինի:

Ուստի գիտե բարերարն իր մարդասիրությամբ չափել մարդկային վտանգները՝ ըստ իրենց մեղքերի և վերացնել դատապարտությունը: Նա նաև բազմաթիվ անգամներ արժանիքները հաշվի չառնելով՝ ցույց է տալիս իր նախախնամությունը, քանզի ոչ ըստ մեր մեղքերի է հատուցում և ոչ էլ ըստ անօրինությունների, այլ փոքր-ինչ տանջում է մեղքի համար և առավել շատ պարգևների արժանացնում՝ ըստ իր մարդասիրության:

Իսկ Եղիան միամիտ մարդ էր՝ նախանձախնդրությամբ բորբոքված և կրքերով, այդ պատճառով էլ անողոք դատում էր իր ազգակիցներին և չէր զղջում՝ երկիրն ապականված տեսնելով և երաշտից չորացած, որ չի աճեցնում իրեն բնորոշ բույսերը, և ամեն կենդանի մարդ, անասուն, ոչխար ու եզ, բոլոր սողունները ոչնչանում էին, քանզի ամենօրյա վարար գետերը և մշտաբուխ աղբյուրները ցամաքել էին, երկրի խորքերը՝ ճաքել, արեգակի տապն իրենց մեջ էին կլանել, այդ պատճառով էլ ոչ մի դալար բույս չէր աճեցնում մարդկանց և կենդանիներին կերակրելու համար:

Ապա դարձյալ աղոթեց, և երկինքը անձրև տվեց, ու երկիրը բուսցրեց իր պտուղը: Տեսնո՞ւմ ես արդարի աղոթքի զորությունը, թե ինչպես էր երկնքի շտեմարանապետ դարձել՝ փակելու և բացելու այն: Փակել կռապաշտությամբ մեղանչածների և անօրինացածների համար, և բացել զղջացողների և բարիքներից հեռանալու համար ապաշխարողների առաջ: Եվ Արարիչն իր անճառ խոնարհությամբ լսում և հավանում էր իր մտերիմ և հեզ ծառային: Ուստի և ասաց. ապա դարձյալ աղոթեց, և երկինքը անձրև տվեց, ու երկիրը բուսցրեց իր պտուղը: Այս ասելով՝ հայտնում է, որ ինչպես աղոթքով փակեց երկինքը, այդպես էլ նորից աղոթքով բացեց՝ իր սովորական անձրևը տեղացնելով երկրի վրա:

Բայց տեսնենք, թե ե՞րբ աղոթքի կանգնեց, որպեսզի բացի երկինքը: Այն ժամանակ, երբ նրա մոտ եկավ Աքաբ թագավորը և ասաց. ««Այդ դո՞ւ ես Իսրայելը տակնուվրա անողը», Եղիան ասաց. «Ես չեմ, այլ՝ դու և քո հոր տունը»» (Գ. Թագ. 18:17-18), և սաստկորեն հանդիմանեց նրան իր և իր հայրերի կռապաշտության համար և մեծ նշանով՝ ողջակեզի միջոցով կատարված, մարգարեներին ամոթահար արեց և ասաց Աքաբին. ««Ելի՛ր, կե՛ր ու խմի՛ր, որովհետև անձրևի ձայն է լսվում»: Աքաբը ելավ, որ ուտի և խմի…իսկ նա մինչև գետին խոնարհվեց, երեսն առավ ծնկների մեջ ու ասաց իր ծառային. «Ելի՛ր ու նայի՛ր ծով տանող ճանապարհի կողմը»: Ծառան ելավ, նայեց ու ասաց. «Ոչինչ չկա»: Եղիան ասաց. «Դու յոթ անգամ արա՛ դա»…Եվ յոթներորդ անգամը հազիվ լրացած, մարդու ձեռքի չափ մի փոքրիկ ամպ ջուր էր կաթեցնում: Եղիան ասաց. «Գնա՛ ու ասա՛ Աքաբին. «Լծի՛ր քո կառքերն ու հեռացի՛ր, որ անձրևի չբռնվես»»: Երբ սա այս ու այն կողմ էր դառնում, երկինքը մթնեց ամպերով ու հողմով, և սաստիկ անձրև սկսեց տեղալ» (Գ Թագ. 18:41:47):

Տեսնո՞ւմ ես արդարի աղոթքի օրինակը, թե որքան զորություն ուներ: Արդ, եթե նա, որ օրինակն էր ու ստվերը, այդքան պայծառացավ աղոթքով, և երևելի ու հռչակավոր եղավ աշխարհի բոլոր կողմերում, ապա որքա՞ն առավել Ճշմարտության աշակերտներս, որ առաքինություն կրենք մեր անձերում՝ Աստծուն հաճելի կերպով կատարելով և ըստ նրա կամքի ընթանալով: Նրա պես հրաժարվենք այդպիսի մարմնավոր բազմախաբ զբաղմունքներից՝ նախանձախնդիր լինելով Աստծու պատվիրաններին, որպեսզի մենք էլ չլուծարենք ոչ մի պատշաճ բան և ուրիշներին էլ թույլ չտանք լուծարել և կամ արհամարհողներին համբերել:

Այսուհետև մարմնավոր կամ անցողիկ որևէ բան չխնդրենք նրանից մեր աղոթքներում, կամ նրա աստվածությանն անարժան որևէ բան, այլ Աստծուն արժանի, պատշաճ և պիտանի բաներ՝ թե՛ մեր և թե՛ որևէ այլ մեկի համար: Եվ խնդրելուն հավատով մոտենանք, այլ ոչ թե երկմտությամբ, քանզի եթե հավատանք, որ կստանանք, և այդպիսի հույսով, խոնարհությամբ և արտասուքներով պաղատենք, ապա հնարավոր չէ, որ չստանանք: Իսկ եթե իսկապես չստանանք, ապա դա մեղադրանք է մեր անձերի համար, այլ ոչ թե տվողի, քանզի նրա կողմից ամեն ինչ պատրաստ է, եթե միայն մենք չխոչընդոտենք խնդրվածքին:

19. Եղբա՛րք իմ, եթէ ոք ի ձէնջ մոլորեսցի ի ճանապարհի ճշմարտութեան, և դարձուսցէ ոք զնա:

Եղբայրնե՛ր իմ, եթե ձեզնից մեկը շեղվի ճշմարտության ճանապարհից, իսկ մեկ ուրիշը նրան ետ բերի:

Աստծու և ընկերոջ սիրո մեծագույն և կարևոր պատվիրանների կատարումը վերջում է դնում, որպեսզի դրանով սովորեցնի, որ բոլոր խրատների պատճառը և վարդապետության գլուխն ու լրումը ընկերոջը մեղքից ետ դարձնելն է: Այդ պատճառով էլ ընտանիքի անդամների պես է կոչում՝ ասելով. եղբայրնե՛ր: Այսինքն, եթե Աստծով իրապես եղբայրներ ենք, ապա պարտավոր եք մտապահել այն, ինչ ասում եմ. եթե ձեզնից մեկը շեղվի ճշմարտության ճանապարհից:

Ճշմարտության ճանապարհ Քրիստոսին է կոչում, և կամ նույն ինքը՝ Քրիստոսն է արքունական պողոտան, որ դեպի վերին գավառ է մեզ տանում, ուստի և հրաման ստացանք աջ և ձախ չշեղվել, այլ միջին ճանապարհով գնալ, որով և մեր Տերն էլ գնաց, նրանով, որ ինքն է ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը (տե՛ս Հովհ. 14:6):

Արդ, ասում է. եթե ձեզնից մեկը շեղվի այս ուղիղ ճանապարհից բանսարկուից պատրվելու պատճառով և այլ ուղղությամբ գնա՝ մոլորվելով ձախակողմյան կամ աջակողմյան ճանապարհներով, և Աստծու կամքին հակառակ գործի՝ ձեռնամուխ լինելով զանազան անտանելի մեղքերի, և եթե մեկը ցավակից լինելով նրան ինչպես հարազատ եղբոր, խրատի, համոզի և հանդիմանի, և եթե այդպես պատահի, որ սաստելով և հանդիմանելով այդ մեղքից ետ դարձնի՝ վերստին ճշմարիտ ճանապարհի վրա դնելով և հաստատելով առաջին կարգին և կրոնին, ապա այդպիսին Աստծու բերան կկոչվի, ինչպես որ գրված է. «Եթե անարգի միջից դուրս հանես պատվականը, կլինես ինչպես իմ բերանը» (Երեմ. 15:19):

 

Երանելի Սարգիս Շնորհալի հայոց վարդապետի՝ իմաստասերի և քաջ հռետորի,

Մեկնություն կաթողիկե յոթ թղթերի, Կոստանդնուպոլիս 1826-1828

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

10.03.20
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․