Գրքեր

Հոգեգալուստ

Սիրելի՛ հավատակից եղբայրներ և քույրեր,

Մեծ ոգևորությամբ և առ Տեր երախտագիտությամբ շնորհավորում եմ ամենքիս այսօրվա շնորհառատ տոնի՝ Հոգեգալուստի կապակցությամբ:

Սուրբ Հոգու էջքը կամ գալուստը նախասահմանված էր Սուրբ Երրորդության կողմից, և հզորագույն այս իրադարձությամբ նոր էջ բացվեց մարդկության պատմության մատյանում, որ պիտի շարունակվի գրվել մինչև Տիրոջ Երկրորդ գալուստը: Սուրբ Հոգու գալստյամբ օծվեցին և հաստատվեցին Քրիստոսի եկեղեցու հիմքերը և Սուրբ Հոգու շնորհներով իմաստացած ու զորացած առաքյալները Տիրոջ Ավետարանի լույսը սփռեցին ողջ աշխարհում: Նրա շնորհիվ է, որ Եկեղեցին, թևակոխելով դարեր ու քաղաքակրթություններ, անցնելով ավերածությունների, անաստվածության ժամանակաշրջանների ու աստվածմարտության միջով, այսօր էլ վեհորեն կանգուն է աշխարհի բոլոր հողմերի դեմ՝ ի փառս Տեր Հիսուս Քրիստոսի և ի փրկություն Նրա հավատարիմ հետևորդների:

Սիրելի՛ հավատացյալներ, տոնի հետ անմիջական առնչություն ունեցող օրվա ընթերցվածքը, որ ընտրված է Հովհաննու ավետարանից, մեզ տանում է երուսաղեմյան Վերնատուն՝ հոգևորապես ներկա գտնվելու Վերջին ընթրիքի տեսարանին, որի ընթացքում Տեր Հիսուս Քրիստոս վերջին կարևոր բացահայտումներն արեց սիրելի առաքյալների համար և վերջին խրատները տվեց Իր չարչարանքներից ու խաչելությունից առաջ: «Այս բաները ասացի ձեզ, մինչ ձեզ հետ եմ: Իսկ Մխիթարիչը՝ Սուրբ Հոգին, որին Հայրը կուղարկի իմ անունով, նա ձեզ ամեն բան կուսուցանի և ձեզ կհիշեցնի այն ամենը, ինչ ես ասացի ձեզ»:- ասաց Քրիստոս և շարունակեց,- «Խաղաղություն եմ թողնում ձեզ, իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ. ձեզ չեմ տալիս այնպես, ինչպես այս աշխարհն է տալիս. ձեր սրտերը թող չխռովվեն, և չվախենաք» (Հովհ. 14:25-27): Եվ ես այսօր ուզում եմ կանգ առնել այս վերջին տողերի վրա, սիրելի՛ եղբայրներ և քույրեր ի Քրիստոս, և ձեզ հետ միասին բացահայտել, թե այդ ի՞նչ խաղաղություն է թողել մեզ Փրկիչը և ինչպես է այն առնչվում Հոգեգալուստին:

Պատերազմական գոտում ապրող կամ երբևէ պատերազմի սարսափի միջով անցած մարդիկ հրաշալի գիտեն խաղաղության գինը: Խաղաղության մասին երգեր են հյուսվել բոլոր ժամանակներում, գրվել են փիլիսոփայական տրակտատներ: Խաղաղ երկինք ենք մաղթում նորածնի լույս աշխարհ գալուց և մեր զավակներին զինվորական ծառայության ճանապարհելիս: Հայկական օջախում անհնար է պատկերացնել ուրախության որևէ սեղան, որի ընթացքում խաղաղության համար բաժակ չբարձրացվի: «Խաղաղությունն այնքան բարերար է, որ բառն ինքը շոյում է լսողությունը»,- ասել է հռոմեացի փիլիսոփա Ցիցերոնը: Իսկ հայերենի բացատրական բառարանում խաղաղությունը բացատրվում է որպես աղմուկի բացակայություն, լռություն, խռովության՝ հուզմունքի բացակայություն, կռվի, վեճերի ու պատերազմի բացակայություն: Եվ, ի վերջո, այն որակվում է որպես հոգու անդորրություն և հանգստություն:

Եվ Քրիստոսի խաղաղությունը, սիրելի՛ հավատացյալներ, հենց հոգու անդորրությունն է, որ «նման չէ աշխարհի տվածին»: Հենց ա՛յս խաղաղությունն է Սուրբ Պատարագի ողջ ընթացքում ձեզ պարբերաբար մաղթում պատարագիչ քահանան և դուք էլ նույնը նրա հոգուն եք մաղթում ի պատասխան: Հենց ա՛յս խաղաղության ձգտումն է մենակյացին ստիպում հրաժարվել աշխարհի ուրախություններից ու վայելքներից և հեռանալ՝ ճգնելու լեռներում ու անապատներում: Այս խաղաղությունը շատ-շատերն են փնտրում, սակայն ապարդյուն, քանի որ փնտրում են աշխարհում՝ դիմելով կեղծ ուսմունքների, կեղծ վարդապետների, հոգեմետ դեղորայքի և այլնի օգնությանը:

Նույն Հովհաննու Ավետարանի քսաներորդ գլխում, երբ կարդում ենք աշակերտներին արդեն հարուցյալ Քրիստոսի հայտնվելու դրվագը, տեսնում ենք, որ Տերը ողջունում է նրանց «Խաղաղությո՜ւն ձեզ» ասելով և հետո կրկնելով Իր ողջույնը և նրանց վրա փչելով, հավելում. «Առե՛ք Սուրբ Հոգին» (19-22): Իսկ արդեն գաղատացիներին ուղղված նամակում Պողոս առաքյալը հստակեցնում է, որ Սուրբ Հոգու պտուղներից մեկն է խաղաղությունը (Գաղ. 5:22):

Հոգու այս երանելի վիճակը հիրավի երկնային գանձ է, սիրելինե՛ր, և Աստծու օրհնություն: Սա Տիրոջ թողած կարևորագույն և անգին պարգևներից մեկն է, որ ուղղակիորեն սնվում է Երկնավոր աղբյուրից: Եվ միայն Քրիստոսի պարգևած խաղաղությունն է, որ հաստատուն է, ճշմարիտ, լիարժեք ու անխաթար: Այս իրական խաղաղության պարգևած երանությունն է, որ զգացածին մոռացնել է տալիս նախկինում ունեցած կեղծ ապրումների ժամանակավոր ուրախությունը և մղում՝ տքնաջան աշխատանքի ու հոգևոր պայքարի:

Մարդը կորցրեց իր խաղաղությունը, երբ պատվիրանազանցության պատճառով թշնամացավ Արարչին: Ըմբոստությունից ու մեղքից ծնունդ առավ մի հսկայական անջրպետ, որը զրկեց մարդուն այն խաղաղությունից, որ մարդ-Աստված անմիջական կապի արդյունքն էր: Խզելով այդ կապը՝ մարդը զրկեց իրեն այն բոլոր բարիքներից, որ միմիայն Կենաց Աղբյուրն է պարգևում: «Եթե դու հետևեիր իմ պատվիրաններին, ապա քո խաղաղությունը գետի նման կլիներ»,- ասում է Տերը Եսայու մարգարեության մեջ (48:18): Եվ իրապես, մարդ արարածը միայն Աստծու մեջ կարող է գտնել ճշմարիտ երջանկություն ու խաղաղություն, քանի որ այդպես է արարված: Մեր էությունն է այդպիսին, սիրելի՛ հավատացյալներ. միայն Տիրոջ մեջ է իրապես խաղաղվում մարդու հոգին, միայն Նրանով է մխիթարվում և Նրա մեջ գտնում կյանքի իմաստը: Իսկ մեղանչելով և չապաշխարելով՝ մենք համառորեն ընդդիմանում ենք Աստծու սուրբ կամքին, մեղքերի դեմ պայքարելու փոխարեն Տիրոջ պատվիրանների դեմ ենք պայքարում, Քրիստոսին մեր կյանքի իմաստն ու գլխավոր նպատակը դարձնելու փոխարեն անմտորեն ընտրում ենք մեղքի ուղին և հետո զարմանում, թե ինչու խաղաղություն չենք գտնում ընտանիքում, հանգստավայրերում, ընկերների ու հարազատների շրջապատում:

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը մի հրաշալի արտահայտություն ունի իր խոսքերից մեկի մեջ: Նա ասում է. «Նայի՛ր շուրջդ կամ եկեղեցի՛ մտիր և կտեսնես, որ եկեղեցին մի այնպիսի վայր է, ուր մտնում է գայլը, իսկ դուրս է գալիս գառնուկը»: Եվ իսկապես, սիրելի՛ հավատացյալներ, եկեղեցին այն վայրն է, ուր մարդը սեր ու մխիթարություն է գտնում և խաղաղվում են նրա հոգում փոթորկվող բոլոր հույզերը: Սուրբ Պատարագին մասնակցությամբ, աղոթական վիճակով ու քաղցրահունչ շարականներն ունկնդրելով վայելում ենք աստվածային երանավետ խաղաղությունը, որ առատապես շնորհում է Սուրբ Հոգին: Իսկ ինչպե՞ս կարող է չխաղաղավել հոգին սիրող Հոր հետ զրույցի ժամանակ: Ինչպե՞ս կարող է Մխիթարիչն առանց սփոփանքի թողնել խոնարհ ու հեզ սիրտը: «Խնդրեցե՛ք, և Աստծուց կտրվի ձեզ, փնտրեցե՛ք, և կգտնեք, բախեցե՛ք, և կբացվի ձեզ համար, որովհետև, ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ» (Ղուկ.11:9-10): Ուստի կյանքի ամեն պարագայում, գիշեր թե ցերեկ, ուրախության թե տխրության ժամին պահպանեք անգին կապն Արարչի հետ, սիրելի՛ հավատավոր զավակներ: Աղոթեք Աստծուն հայրերի շուրթերով, աղոթեք ձեր սեփական խոսքերով, սաղմոսներ ու շարականներ երգելով աղոթեք: Մտքում մշտապես ունեցեք Տիրոջ, Սուրբ Աստվածածնի ու սրբերի անաղարտ կերպարները, և դա նույնպես աղոթք կլինի, և կպաշտպանի ձեր սիրտը չարի որոգայթներից ու նետերից: Մի՛ կորցրեք ձեզ ընձեռված անգին հնարավորությունն ու ժամանակը, նախանձախնդի՛ր եղեք հոգևոր կյանքում, և Սուրբ Հոգու պտուղներն իրենց երկար սպասեցնել չեն տա: Եվ հետևելով սրբի հորդորներին. «Հաճախեցե՛ք եկեղեցի, ծունկի եկեք և ձեռքերը պարզած աղոթեցեք: Նաև տանը աղոթեցեք՝ առանձնության մեջ: Սակայն, երբ անհնար է այդպիսի աղոթքը, մի՛ թողեք այն, և ինչպես ասացի, ջերմեռանդ կերպով աղոթեցեք և օգուտ կստանաք: Եթե այսպես տրամադրվեք, թե՛ այս կյանքում խաղաղություն կունենաք, թե՛ Երկնքի արքայությանը կարժանանաք» (Հովհան Ոսկեբերան): Ամեն:

 

Տեր Գրիգոր քհն. Գրիգորյան

09.06.19
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․